Calendarul estimativ al lansărilor POR – actualizat noiembrie 2017

MDRAPFE a publicat în 22 noiembrie 2017 calendarul apelurilor de proiecte care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018. Anexăm secțiunea din calendar care se referă la Programul Operațional Regional. Printre apelurile care se vor lansa în perioada următoare în cadrul POR amintim finanțarea de investiții în infrastructura de educație și formare, în infrastructurile […]

Detalii

Nota AM POR privind documentaţia de contractare pentru toate proiectele acceptate în cadrul domeniul major de intervenţie 3.4 – apel 2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in 22 august 2014 Nota privind documentaţia de contractare pentru toate proiectele acceptate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.4 – "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", care prevede noul opis al contractului de finanțare. Conform […]

Detalii

Nota AM POR privind modificarea termenului maxim de depunere al Cererii de finantare, Sectiunea II, in cadrul DMI 3.4

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis in 30 aprilie 2014 o Nota pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei […]

Detalii

AM POR comunică rata de schimb valutar utilizată la contractarea pe D.M.I 4.3

Rata de schimb menţionată mai sus va fi utilizată la verificarea contractelor de finanţare transmise de AM POR spre avizare începând cu data de 1 iulie 2013, până la 31 decembrie 2013. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) va utilize o rată […]

Detalii

Important pentru potentialii solicitanti in cadrul DMI 1.2 – Nota AM POR nr. 2

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat in data de 19.02.2013 Nota AMPOR nr. 2 către solicitanți privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor […]

Detalii

Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR CENTRU pe axe prioritare ale REGIO la data de 30.01.2013

Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare regionala. Acest obiectiv se realizeaza printr-o alocare diferentiata a fondurilor pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare […]

Detalii