Evenimente si comunicate.

Dacă aveți întrebări despre fondurile nerambursabile Regio, ne găsiți în fiecare județ din Regiunea Centru

30 Iun. 2016 Pregătiți-vă pentru fondurile nerambursabile Programul Operațional Regional 2014-2020 – REGIO Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru gestionează la nivelul Regiunii Centru, respectiv în județele [...]

Detalii

Microîntreprinderile din Regiunea Centru pregătite pentru accesarea a 32 milioane euro fonduri Regio

28 Iun. 2016 Peste 300 de reprezentanți ai microîntreprinderilor și firmelor de consultanță din Regiunea Centru au participat în ultimele două săptămâni la cele 5 sesiuni organizate de către ADR Centru pentru [...]

Detalii

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 3.1A – Eficiența energetică în clădiri rezidențiale

24 Iun. 2016 Modificarea Ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/3/3.1 – Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții [...]

Detalii

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 7.1 – Investiţii în infrastructura de turism

22 Iun. 2016 Modificarea Ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/7/7.1 – Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții [...]

Detalii

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

22 Iun. 2016 Modificarea Ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1 – Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 [...]

Detalii

A inceput si procesul de depunere a proiectelor pentru reabilitarea drumurilor din Regiunea Centru din fondurile POR 2014-2020

22 Iun. 2016 Aproape 500 de km de drumuri judetene se vor reabilita in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu in urmatorii ani din fondurile alocate Regiunii Centru prin Programul Operational Regional [...]

Detalii

Seminarii pentru finanțarea microîntreprinderilor

21 Iun. 2016 ADR Centru continuă seminariile pentru informarea potențialilor solicitanți de fonduri din Regiunea Centru, prin prezentarea, posibilităților de finanțare a afacerilor dezvoltate de microîntreprinderi, prin [...]

Detalii

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban

21 Iun. 2016 Modificarea Ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.2 – Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a [...]

Detalii

A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

21 Iun. 2016 Modificarea Ghidului solicitantului în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1 – Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a [...]

Detalii

Instrucțiunea AMPOR nr.146 /17.06.2016

21 Iun. 2016 Instrucțiunea  nr.146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR [...]

Detalii

12