Instructiunea AM POR nr. 153/2020

A fost publicata de catre AM POR  Instructiunea nr. 153/2020, cu privire la prevederile procedurale aplicabile POR pe perioada stării de alertă, instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Detalii

Ordinele MLPDA nr. 1468/06.05.2020 si nr. 1469/06.05.2020

Ordinele MLPDA nr. 1468/06.05.2020 și nr. 1469/06.05.2020, privind modificarea ghidurilor specifice și condițiilor contractuale specifice în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2016/2/2.1A- Microintreprinderi și apelului de proiecte MYSMIS POR/604/2/1. Au fost publicate Ordinele MLPDA nr. 1468/06.05.2020 si nr. 1469/06.05.2020, privind completarea ghidurilor specifice și condițiilor contractuale specifice, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 765/2016, cu modificările […]

Detalii

Instructiunea nr. 151/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Centre comunitare integrate

Instructiunea nr. 151/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul – POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 –„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de […]

Detalii

Informare privind centralizarea masurilor care au fost luate de AM POR/OI pentru desfășurarea conformă a contractelor finanțate prin POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind posibilitatea Beneficiarilor de a opta pentru implementarea unor măsuri detaliate în Instrucțiunile/adresele transmise de AMPOR până în prezent. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind posibilitatea Beneficiarilor de a opta […]

Detalii

Comisia Europeană propune noi orientări pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19. În data de 1 aprilie 2020, Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor […]

Detalii

Situația proiectelor depuse POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru

Regiunea Centru are un buget de 690,38 milioane Euro fonduri europene nerambursabile, alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Fondurile sunt divizate pe 10 axe prioritare, fiind disponibile finanțării proiectelor elaborate de către diferiți beneficiari, ce se implementează în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Mai jos aveți […]

Detalii

Scrisoare de informare privind pașii care trebuie urmați de beneficiarii fondurilor POR 2014-2020 care solicită suspendarea contractului de finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare din țară metodologia care trebuie urmată de beneficiarii finanțărilor alocate în cadrul POR 2014-2020 în cazul solicitărilor de suspendare a Contractelor de finanțare. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a transmis pasii care trebuie urmati de catre beneficiarii POR […]

Detalii

Instructiunea 128 a AM POR privind aplicarea prevederilor Ordinului nr. 2110/09.07.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 128/22.10.2019 privind aplicarea prevederilor Ordinului nr. 2110/09.07.2019. Instructiunea 128/22.10.2019 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede aplicarea Ordinului nr. 2110/09.07.2019 pentru modificarea unor ordine ale ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice sau ale ministrului delegat […]

Detalii

Instrucţiunea nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru punerea în aplicare a Instrucţiunii nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, privind completarea Rapoartelor de progres şi a celor de durabilitate ale beneficiarilor cu aspectele relevante pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor, cuprinse in condiţiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investiţie (din Anexa 1 sectiunea II la contractul de finanţare) […]

Detalii