Lista proiecte închidere POR 2014-2020 – categorii proiecte: etapizate, nefinalizate, nefuncționale

Având în vedere prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea Programelor Operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ținând cont de metodologiile aprobate prin decizia Comitetului de Monitorizare al POR 2014-2020 nr. 155/31.07.2023, în baza Comunicării de la AMPOR înregistrată la ADR Centru cu nr. […]

Detalii

Instructiune modificare calendar pentru închiderea POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 214/11.04.2024. Instrucțiunea 214/11.04.2024 a fost emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si modifica calendarul pentru inchiderea POR 2014-2020 tinand cont de prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020. […]

Detalii

Instrucțiune privind acțiunile AM și OI de sprijin pentru proiectele Programului Operațional Regional 2014- 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 209/29.11.2023 privind procesarea solicitărilor de amendare contractelor de finanțare prin act adițional. Aceasta se referă la Acordul MIPE pentru procesarea de către OI a solicitărilor de amendare a contractelor prin act adițional, în vederea modificării bugetelor proiectelor prin realocare între  capitole bugetare (categorii […]

Detalii

Modificări aduse Ordinelor emise de MIPE în domeniul achizițiilor pentru beneficiarii privați

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul pentru modificarea si completarea Odinului nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, respectiv Ordinul privind modificarea si completarea Ordinului nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a […]

Detalii

Instrucțiune privind acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se considera dat prin prezenta Instrucțiune Instrucțiunea 194/23.05.2022 a […]

Detalii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor

GUVERNUL ROMÂNIEI a emis ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Ordonanța intra în vigoare la data publicării acesteia în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 mai 2022.

Detalii

OUG 39/2022 modifică OUG 40/2015: Majorarea tranșelor de prefinanțare și a termenelor de justificare a acestora

Guvernul a emis Ordonanța de Urgență nr 39/06.04.2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. Guvernul României  a emis – în data de 06.04.2022 – Ordonanța de Urgență nr.39/06.04.2022 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare […]

Detalii

Instrucțiunea 193/23.03.2022 privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 193/23.03.2022. Această Instrucțiune emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si prevede modul de lucru pentru actele adiționale solicitate de beneficiari în situațiile prevăzute la punctele IV, V și VI din Metodologia inclusă în Ordinul MDLPA nr. 2050/31.12.202 si […]

Detalii

Ordinul 2050/30.12.2021 a AM POR, pentru modificarea şi înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor in baza OG 15/2021, şi pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr. 2050/30.12.2021. Ordinul nr. 2050/30.12.2021 a fost emis de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru modificarea şi înlocuirea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale de lucrări, în vederea punerii în aplicare […]

Detalii

Ordinul 1336 a AM POR, pentru aprobarea metodologiei Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 […]

Detalii