2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari: IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an. Se vor finanta: Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale; activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau […]

Detalii

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Beneficiari: Microintreprinderile cu un istoric de functionare de minim 1 an din mediul urban, precum si incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (in calitate de agenti economici) Se vor finanta: Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (constructii noi necesare desfasurarii activitatilor specifice, dotarea cu echipamente, etc) şi […]

Detalii