Pregătirea viitoarei perioade de programare, 2021-2027, depinde în mare măsură de implementarea cu succes a actualelor proiecte de dezvoltare

ADR Centru și partenerii săi instituționali din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu consideră că activitatea de atragere și absorbție a fondurilor europene trebuie să fie intensificată. La nivel regional este un foarte mare interes în utilizarea de fonduri europene pentru dezvoltare. Acum sunt depuse circa 1500 de cereri de finanțare, în mai puțin de trei ani, care au o valoare totală de peste 2,5 miliarde euro și solicită spre finanțare nerambursabilă circa 2 miliarde euro.  Acest fapt indică cererea de aproape trei ori mai mare decât dublul alocării regionale, în valoare de circa 860 milioane euro, de care se bucură Regiunea Centru în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Proiectele contractate și aflate în procesul de evaluare și selecție solicită fonduri nerambursabile de 1,4 miliarde euro, care pot fi efectiv absorbiți în procesul de dezvoltare economico-socială a regiunii, a reieșit în cadrul reuniunii de lucru a reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru, desfășurată recent în comuna Moacșa, județul Harghita. Toți acești bani vor transforma în bine – ca urmare a derulării investițiilor, lucrărilor și achizițiilor de echipamente – multe obiective urbane, cetăți și obiective de patrimoniu, vor duce la modernizarea școlilor modernizate, la noi afaceri de succes, precum și la sisteme de infrastructură moderne, susținând mii de noi locuri de muncă.

Pornind de la o sinteză a activității derulate de ADR Centru în primul semestru al anului 2019 axată, în principal, pe implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, cei circa 50 de participanți la întâlnirea de la Moacșa au dezbătut situația la zi a proiectelor finanțate în cadrul programului REGIO. Pe baza acestor informări, discuțiile au continuat cu stabilirea unor demersuri în vederea îmbunătățirii procesului de absorbție a fondurilor europene. Proiecțiile de viitor, realizate în contextul pregătirii Regiunii Centru pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, nu vor avea un grad mare de acuratețe dacă nu sunt analizate și rezolvate problemele identificate în această perioadă. Până la începutul lunii septembrie 2019, la nivelul Regiunii Centru au fost semnate 610 de contracte în cadrul POR 2014-2020, a căror valoare totală este peste 4 miliarde lei și prin care se solicită sume nerambursabile în valoare de aproape 700 milioane euro. Nu numai numărul de proiecte contractate, dar și valoarea fondurilor europene atrase pentru dezvoltarea regiunii sunt mai mari decât valorile corespunzătoare întregii perioade precedente de gestionare a fondurilor nerambursabile din surse europene.

În cadrul întâlnirii de lucru din județul Covasna au fost propuse măsuri concrete pentru impulsionarea atragerii de fonduri, una dintre acestea bazându-se pe analiza detaliată a implementării fiecărei Axe prioritare a POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru. Astfel, s-a propus, pe de o parte, deschiderea de noi apeluri de proiecte în cadrul POR 2014-2020 la nivelul Regiunii, iar în cadrul discuțiilor despre importanța descentralizării reale a procesului decizional privind alocarea de fonduri în perioada 2021-2027, îa fost adusă în discuție tema avansată de MFE privind varianta de a avea opt programe regionale, personalizate pe fiecare din regiunile țării, astfel încât fiecare regiune să poată decide ce priorități își va finanța.

Participanții au mai discutat despre calendarul de activități privind pregătirea Regiunii Centru pentru perioada de programare 2021-2027, precum și despre direcțiile propuse pentru dezvoltarea regiunii. Prioritățile strategice ale Regiunii Centru sunt stabilite ținând cont de documentele regionale de planificare şi programare pentru perioada 2021-2027, fiind pus accent pe dezvoltarea portofoliului regional de proiecte, respectiv a ideilor care ar putea fi finanțate în perioada următoare. Acest portofoliu este creat la nivelul ADR Centru și va fi implementată inclusiv o aplicație electronică, accesibilă autorităților publice locale ce doresc să-și coordoneze și coreleze proiectele. Portofoliul regional se va constitui astfel încât să răspundă țintelor vizate de UE:  pentru o Europă mai inteligentă și inovatoare; mai verde; mai conectată; mai socială; mai apropiată de cetățenii ei.