Programul Operațional Regional 2014-2020

ADR CENTRU – GESTIONEAZĂ FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA A ȘASE JUDEȚE PRIN PROGRAMUL REGIO 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională gestionează la nivel regional un buget de peste 828 milioane euro, fonduri europene nerambursabile, alocat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, la nivelul a șase județe din România, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Aceste fonduri sunt destinate unor proiecte de investiții pentru dezvoltarea Regiunii Centru, derulate de către primării, consilii județene, firme private sau universități din județele menționate.

Toată activitatea ADR Centru este posibilă datorită muncii susținute depusă de echipa ce își are sediul principal la Alba Iulia, dar și în celelalte cinci județe din regiune. Prin proiectul semnat recent de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu titlul: „Sprijin acordat în perioada 01.01.2018 – 31.12.2019 pentru OI din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 – 2013”, cod MySMIS 121839, ce se derulează în perioada 01.01.2018 – 31.12.2019, această activitate de sprijin, consultanță și cooperare între Minister și beneficiarii din regiune continuă. Valoarea totală a acestui proiect, inclusiv finanțarea nerambursabilă, este de 39.629.777,75 lei, din care finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 50%, adică 19.814.888,87 lei.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă asigurarea sprijinului financiar necesar Organismului Intermediar din cadrul ADR Centru pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate prin Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020. Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POR, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional către ADR Centru în calitate de Organism Intermediar.

Până în prezent, din 2014, pe acest program au fost lansate peste 30 apeluri de proiecte, depunându-se un număr de peste 1370 de proiecte pentru finanțare. Proiectele depuse au solicitat fonduri pentru investiții în proiecte de transfer tehnologic, dezvoltarea mediului de afaceri, scăderea emisiilor de carbon, restaurarea și regenerarea patrimoniu cultural, drumuri, dezvoltarea structurilor turistice din stațiuni, modernizarea serviciilor și locuințelor sociale, modernizarea unităților de educație, dar și în dezvoltarea orașelor și comunităților urbane. După evaluarea celor aproape 1 400 de proiecte de către experții ADR Centru, un număr de 474 de proiecte au fost aprobate spre finanțare și au semnat contractele până la 1 octombrie 2018. Cele mai multe dintre ele, respectiv 249 de contracte, alocă peste 162 milioane lei pentru dezvoltarea firmelor cu până la 9 angajați, alte 134 întreprinderi private primesc peste 395 milioane de lei pentru dezvoltarea lor și crearea de noi locuri de muncă. 43 de proiecte semnate de către primării și consilii județene au atras peste 230 milioane de lei pentru proiecte de reabilitare termică a clădirilor de spitale, școli, și alte edificii publice, un număr de 32 de obiective de patrimoniu turistic cultural, respectiv cetăți, biserici, muzee utilizează 206 milioane lei pentru reabilitarea acestora, iar 10 proiecte depuse de consiliile județene din regiune primesc 1,13 miliarde lei pentru reabilitarea drumurilor județene.

”Pentru a maximiza rata de succes a cererilor de finanțare depuse, dar și absorbția acestor fonduri disponibile, la fiecare lansare de apel de proiecte, ADR Centru organizează mai multe evenimente, discută punctual cu beneficiarii, evaluează cererile depuse, monitorizează implementarea proiectelor contactate, în calitate de Organism Intermediar pentru POR. În același timp, ca urmare a contactului permanent cu cei ce solicită fonduri sau cu cei ce deja au semnat contracte de finanțare, înaintăm Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care are calitatea de Autoritate de Management a POR, o serie de propuneri de îmbunătățire, de fluidizare sau simplificare venite din partea celor cu care lucrăm. Încercăm să răspundem cât mai rapid la solicitările pe care le primim, să anticipăm ce ar putea merge mai greu și să susținem beneficiarii de fonduri, pentru a păstra profesionalismul pe care l-am obținut deja în cei aproape 20 de ani de activitate anterioară în derularea de fonduri la nivelul celor șase județe. Scopul nostru este să atragem fondurile pentru dezvoltare în regiune deoarece asta înseamnă beneficii pentru cetățeni, noi locuri de muncă, atragerea de turiști, înseamnă siguranță socială și dezvoltare economică”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pentru a vedea situația contractelor semnate, a proiectelor depuse sau lista nominală a proiectelor ce se finanțează puteți accesa secțiunea Situația proiectelor din site-ul regional al programului, www.regio-adrcentru.ro.

Prezentare AXE POR 2014-2020

În data de 23 iunie 2015, Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional Regional 2014-2020. Programul continuă să finanțeze investiții din perioada 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate și educatională, IMM-uri, drumuri județene și turism), dar finanțează și noi categorii de proiecte (reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic). Prin intermediul celor 13 Axe Prioritare vor fi investiți, în următorii 7 ani, 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Axa Prioritară 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării
Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii resedinte de judet
Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale
Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Documente:

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată aprilie 2017.pdf Programul Operațional Regional 2014-2020 versiunea aprobată martie 2016.rar Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată iunie 2015