Programare POR 2021-2027

Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevăzut pentru Politica de coeziune un buget modern, simplu și flexibil, în valoare totală de 373 miliarde euro.

România are propusă o alocare de 30,6 miliarde euro cu 8% mai mult decât în perioada 2014- 2020. Din această sumă: – 17,72 mld. Euro sunt prevăzute pentru FEDR inclusiv Interreg – 4,50 mld. Euro pentru FC – 8,38 mld. Euro – pentru FSE+.

În următoarea perioadă de programare responsabilitatea gestionării Programului Operațional Regional va reveni celor 8 agenții pentru dezvoltare regionale, fiecare program fiind conceput în baza necesităților reale în colaborare strânsă cu partenerii regionali.

Detalii punctuale regăsiți mai jos: