Programare – Programul „Regiunea Centru” 2021-2027

 

Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost prevăzut pentru Politica de coeziune un buget modern, simplu și flexibil, în valoare totală de 373 miliarde euro.

UPDATE! ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică pentru consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru 4 Priorități de Investiții

UPDATE! Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană!
PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021-2027, versiunea finala

România are propusă o alocare de 30,6 miliarde euro cu 8% mai mult decât în perioada 2014- 2020. Din această sumă: – 17,72 mld. Euro sunt prevăzute pentru FEDR inclusiv Interreg – 4,50 mld. Euro pentru FC – 8,38 mld. Euro – pentru FSE+.

În următoarea perioadă de programare responsabilitatea gestionării Programului „Regiunea Centru” 2021-2027  va reveni celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regionale, fiecare program fiind conceput în baza necesităților reale în colaborare strânsă cu partenerii regionali.

Detalii punctuale regăsiți mai jos: