Programul REGIO asigură fonduri europene pentru o nouă creșă și pentru modernizarea unui liceu tehnologic

În municipiul Tîrgu Mureș se vor realiza două investiții importante în domeniul învățământului, prin care atât cei mai mici cetățeni ai orașului, cât și elevii de la un important grup școlar vor beneficia de condiții mult mai bune de trai și de studiu, pentru a face primii pași în educație cu drag. Două proiecte REGIO, ambele pe Axa Prioritară 4.4, dar pe obiective diferite vor asigura creșterea calității infrastructurii, în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie, dar și creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, cu alte cuvinte: îmbunătățirea învățământului! Valoarea totală cumulată a celor două proiecte este de peste 24,3 milioane lei, banii fiind investiți în realizarea unei noi creșe pe strada Apaductului și reabilitarea integrală, inclusiv atelierele de la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai”. În total, de aceste investiții vor beneficia aproape 900 de copii și tineri.

Un număr mare de copii din municipiul de reședință al județului Mureș vor fi adevărații beneficiari direcți ai acestor proiecte. Cele două structuri, cu cel puțin 885 de locuri, cumulat, vor dovedi părinților că și în România se poate asigura un învățământ de calitate pe plan local. Cetățenii vor vedea că în Tîrgu Mureș situația bazei materiale dedicate educației este în proces de dezvoltare, dar resursele europene sunt foarte importante pentru că numai din bugetul local aceste investiții nu ar fi putut fi realizate. Edilii atrag efectiv peste 1,1 milioane euro, care vor duce la creșterea calității învățământului antepreșcolar, dar și a celui tehnologic. Administrația publică locală caută soluții pentru a depăși această criză a spațiilor de învățământ supraîncărcate, prost iluminate și fără dotări. Este importantă prognozarea și corelarea necesarului de finanțare, pentru prioritizarea tuturor investițiilor. În acest sens, asigurarea bazei materiale minime, prin clădiri moderne, cu condiții sanitare decente, având dotări corespunzătoare și material didactic potrivit, sunt aspecte la care răspunde programul REGIO. În întreaga regiune avem contractate multe tipuri de proiecte pentru desfășurarea optimă a actului educațional, de la anvelopări și eficientizare energetică, la modernizări și reabilitări de clădiri din domeniul învățământului, sau chiar construirea unor noi clădiri pentru aceste instituții, acolo unde cele vechi nu mai pot fi utilizate. În total, vorbim de sume cumulate de peste 55 milioane euro, pe toate axele și domeniile de intervenție, care trebuie să asigure creșterea calității învățământului în Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Crețu , director general ADR Centru.

Proiectele contractate, domeniul de finanțare și termenele de finalizare a investițiilor:

Proiectul ”Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56” din Tîrgu Mureș are o valoare totală de 12.155.111,48 lei, din care 2.791.295,58 lei reprezintă fondurile europene solicitate, diferența de peste 9,36 milioane lei fiind contribuția municipalității târgumureșene la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Fondurile solicitate sunt alocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Obiectivul Specific 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Beneficiarul finanțării a estimat că termenul de finalizare a investițiilor este data de 31 octombrie 2022.

Proiectul ”Modernizare și reabilitare integrală, ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai” din Tîrgu Mureș are o valoare totală de 12.165.875,50 lei, din care 2.689.987,09 lei reprezintă fondurile europene solicitate, diferența de aproape 9,5 milioane lei fiind contribuția municipalității târgumureșene la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Fondurile solicitate sunt alocate din Programul Operațional Regional 2014-2020, prin Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Beneficiarul finanțării a estimat că termenul de finalizare a investițiilor este data de 31 iulie 2021.

Descrierea investițiilor:

În esență, proiectul noii creșe din Tîrgu Mureș vizează transformarea completă a unei construcții dezafectate de pe strada Apaductului. Prin proiect se propune extinderea, reabilitarea și modernizarea clădirii existente, în vederea amenajării creșei și a spațiilor aferente desfășurării activităților specifice învățământului antepreșcolar. Extinderea va fi adiacentă clădirii existente și va comunica direct cu aceasta, atât la parter cât și la etaj, în vederea satisfacerii nevoilor de spații necesare destinate desfășurării activităților. Funcțional, în noua creșă se vor regăsi 6 dormitoare, cu 4 săli de joacă și cu zone pentru servit masa, dar și grupuri sanitare, care vor deservi 80 copii, respectiv 6 grupe, cu vârste cuprinse între 3 luni si 3 ani. Pe lângă aceste spații, se vor găsi spațiile anexă: bucătărie cu anexe, grupuri sanitare, vestiare, spații pentru depozitare alimente, cabinet medical cu izolator și grup sanitar, spațiu pentru spălătorie/uscătorie situat la subsolul clădirii existente, vestiare pentru personal cu grupuri sanitare proprii, vestiar/filtru pentru copii, spațiu tehnic pentru centrala termică și spații administrative și consiliere părinți și grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

Pentru Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” este vorba de intervenții la cele trei corpuri de clădiri, unde funcționează școala propriu-zisă, sala de sport și atelierele școală, în suprafață totală cumulată de aproape 5400 mp. Lucrările realizate vor consta în refacerea integrală a instalațiilor de apă-canal, a celor termice și de ventilație, dar și a instalațiilor electrice, inclusiv cu realizarea de noi trasee, acolo unde este cazul, iar după aceea reparația tencuielilor în zonele de intervenție și vor fi aplicate zugrăveli interioare pe toți pereții și pe tavane. Se vor reabilita toate grupurile sanitare, se vor înlocui tâmplăriile interioare și se vor reface pardoselile. În exterior, toate cele trei clădiri vor fi anvelopate și eficientizate energetic și se vor monta indicatoare de îndrumare pentru persoanele cu dizabilități la accesurile în clădire, fiind modernizate căile de acces corespunzătoare. În curți se vor executa lucrări de reparații la aleile și la terenul de sport din incinta liceului, ultimul urmând a fi și împrejmuit.

Ce este important, este faptul că toate aceste structuri educative vor beneficia de dotări moderne, pentru a respecta cele mai noi standarde tehnice în domeniul serviciilor sociale aplicabile. Astfel, pentru creșă, se va achiziționa mobilier preșcolar nou și modern, inclusiv pentru programul prelungit, dar și pentru cabinetele medicale. Nu în ultimul rând, vor fi achiziționate echipamente IT, vesela necesară și echipamentele de gătit.

În Liceul Tehnologic ”Șincai” se vor moderniza boilerele și aerotermele, iar pentru ateliere se vor achiziționa aproape 20 de noi tipuri de echipamente de lucru sau IT, pentru domeniile Mecanică generală, Mecanică auto, Electrotehnică, CAD și Informatică.

Alte detalii privind aceste două proiecte se regăsesc în Fișele tehnice atașate prezentului material de presă.