Recomandări privind realizarea procedurilor de atribuire din cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020

În calitate de Organism Intermediar pentru gestionarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru informează constant toți actorii locali / beneficiarii de proiecte finanțate cu elemente actuale privind îmbunătățirea procesului de absorbție a fondurilor europene puse la dispoziția Regiunii. Această activitate urmărește, pe de o parte, impulsionarea activităților din proiecte și, pe de altă parte, creșterea sumelor solicitate la rambursare de către beneficiari, pentru a reduce la minim riscurile de dezangajare pe POR 2014-2020.

Scrisoare referitoare la recomandările privind realizarea procedurilor de atribuire din cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 pentru evitarea aplicării unor corecții financiare asupra contractelor de achizitie de lucrări/produse/servicii in baza OUG 66/2011