Peste 9 milioane euro disponibile în Regiunea Centru pentru proiecte de transfer tehnologic finanțabile prin Regio 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat o nouă sesiune de informare – pe platforma online ”Webex” – privind condițiile de accesare a 9,5 milioane euro fonduri nerambursabile, disponibile pentru proiectele ce vizează crearea, extinderea sau diversificarea activităților de inovare și transfer tehnologic. La evenimentul ce a avut loc joi, 18 iunie 2020, au participat mai mult de 30 reprezentanți ai IMM-urilor, ai universităților, ai asociațiilor de dezvoltare și clusterelor de inovare, precum și reprezentanți ai Camerelor de Comerț și cei ai parcurilor științifice și tehnologice din Regiunea Centru.

Principalul obiectiv al finanțării acestor proiecte este de a stimula procesele de inovare și transfer tehnologic, precum și de a introduce rezultatele cercetării în circuitul economic, procese ce susțin dezvoltarea economico-socială a regiunii prin știință și tehnologie. Seminarul de informare a fost organizat în contextul posibilității de depunere a cererilor de finanțare, în perioada iunie-august 2020, pe un nou apel de proiecte, lansat atât pentru Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic cât și pentru Operațiunea B – Parcuri Științifice și Tehnologice, în cadrul Priorității de Investiții 1.1 a POR 2014-2020.

Proiectele depuse spre finanțare pe cele două priorități pot solicita minim 75.000 euro și maxim 3 milioane euro pe prioritatea 1.1A, respectiv maxim 4,77 milioane euro pe prioritatea 1.1B. Pe durata seminarului au fost prezentate și discutate informațiile referitoare la indicatorii care trebuie atinși prin proiecte, care sunt criteriile unei cereri de finanțare eligibilă și care sunt cheltuielile care se decontează prin proiecte. Pe ce tipuri de activități se pot solicita fonduri nerambursabile, cât la sută trebuie să fie cofinanțarea, dar și modul în care se completează cererile, etapele prin care va trece un proiect de la depunere până la contractare și alte obligații minime ce trebuie să fie îndeplinite, au fost alte subiecte abordate.  Pe lângă aceste informații, celor prezenți le-au fost transmise și alte noutăți legate de stadiul POR, dar și aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020.

Am considerat necesară organizarea acestei sesiuni de informare la care am invitat să participe reprezentanții instituțiilor și organizațiilor ce și-au manifestat intenția de a pregăti astfel de proiecte. Alocarea regională pentru acest apel de proiecte este puțin peste 9,5 milioane euro și am dorit să clarificăm cât mai multe din criteriile tehnice, interpretările legislative și spețele concrete prezentate de potențialii solicitanți de fonduri. În mai puțin de două luni trebuie încărcate în sistemul electronic MySMIS cererile de finanțare, așa că sperăm ca toți participanții au reușit să vadă lucrurile din cel mai bun punct de vedere, astfel încât să-și completeze informațiile despre cerințele și criteriile impuse de ghiduri”, a declarat, după încheierea acestei sesiuni de informare, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de context:

Finanțarea se acordă în cadrul PI 1.1A pentru activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv pentru:

  1. crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcția, extinderea și dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor ghidului specific;
  2. achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic);

Alocare PI 1.1A la nivel național: 27,656 milioane euro. La nivelul Regiunii Centru sunt alocate 4,772 milioane euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate pe un proiect este de minimum 75.000 euro și maximum de 3 milioane euro,  echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro.

În cadrul PI 1.1B se finanțează următoarele activități:

  1. crearea și dezvoltarea parcurilor tehnologice și științifice (PST), respectiv, construcția, extinderea și/sau dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor ghidului;
  2. achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcului științific și tehnologic);

Alocare PI 1.1B la nivel național: 19,555 milioane euro. La nivelul Regiunii Centru sunt alocate 4,772 milioane euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și maximum valorii alocării regionale.

Apelurile sunt non-competitive, proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MySMIS între 13 iunie 2020, ora 12.00 și 13 august 2020, ora 12.00.

Solicitanții care pot depune cererile de finanțare provin dintr-o paletă variată. Parcul științific și tehnologic se constituie printr-o asociere în participațiune, încheiată între o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte. Pe de altă parte, în cadrul apelului pentru PI 1.1A, sunt eligibile entitățile de inovare și transfer tehnologic cu personalitate juridică sau entitățile de inovare și transfer tehnologic prin entitatea juridică în cadrul căreia este constituită fără personalitate juridică. Entitatea de inovare și transfer tehnologic poate aparține autorităților administrației publice centrale sau locale, unităților de cercetare, universităților, camerelor de comerț și industrie, asociațiilor patronale și profesionale, precum și agenților economici cu sediul în România.

Detalii despre apelul de proiecte și Ghidul specific sunt disponibile pe pagina de internet a POR 2014-2020 în Regiunea Centru, http://regio-adrcentru.ro, la secțiunea Prezentare Regio 2014-2020/ Axa Prioritară 1.