Regiunea Centru are o Strategie de Specializare Inteligenta 2014-2020

Reprezentantii autoritatilor publice locale, ai mediului de afaceri si ai societatii civile din Regiunea Centru au avizat azi, 11.03.2015, Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru. Peste 40 de membri ai Comitetului Regional de Planificare Centru intruniti azi la Alba Iulia, au analizat directiile de dezvoltare a economica ale Regiunii Centru pentru 2014-2020 si nevoile de finantare necesare pentru a crea un pol de excelenta regionala la nivel national. Intalnirea de lucru a mai supus atentiei celor prezenti, corelarea tuturor proiectelor de la nivelul Regiunii Centru finantate prin fonduri europene, precum si stabilirea unui mecanism de monitorizare a Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020.

Specializarea inteligenta este un concept relativ nou, promovat de Comisia Europeana odata cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a raspunde nevoii de a fundamenta mai bine investitiile in cercetare, dezvoltare si inovare realizate prin politica de coeziune a UE. Elaborarea Strategiei de Specializare Inteligenta a avut ca scop identificarea caracteristicilor unice de la nivelul Regiunii Centru si evidentierea avantajelor competitive regionale la nivel national si european, dar si cooptarea unor parteneri interesati pentru colaborare, precum si identificarea de resurse financiare care sa sustina dezvoltarea economica si sociala a regiunii. Atat Strategia privind Specializare Inteligenta, cat si Planul de Dezvoltare Regionala elaborate si prezentate in cadrul intalnirii de lucru sunt instrumente utilizate in solutionarea constantelor provocari sociale, de mediu si energetice, ce apar mereu cu noi coordonate si necesitati. Strategia de Specializare inteligenta, alaturi de celelalte documente, urmareste abordarea problemei dificile a prioritizarii si luarii deciziilor de alocare a resurselor, oferind posibilitatea de a dinamiza cele mai promitatoare domenii pentru dezvoltare regionala deoarece acest proces poate reflecta ceea ce are mai bun o regiune, in ceea ce priveste cercetarea-dezvoltarea si inovarea.

”Documentele pe marginea carora am discutat azi sunt complementare si reprezinta instrumente de lucru regionale, necesare pentru orientarea si coordonarea programelor de finantare dedicate dezvoltarii economice regionale. Competitivitatea regionala a devenit in ultimele decenii unul din conceptele-cheie utilizate in planificarea economica regionala, fiind un fenomen complex care se refera la capacitatea unei regiuni de a forma si a asigura un mediu economic si social care sa sustina crearea accelerata de valoare adaugata. La nivel regional, Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru a fost realizata printr-un puternic parteneriat care a adus impreuna reprezentanti ai universitatilor, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, ai mediului de afaceri si organizatiilor de sprijinire a afacerilor, autoritati locale si ONG-uri interesate, sub coordonarea ADR Centru”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Strategia de Specializare a Regiunii Centru este structurata pe 5 directii strategice ce cuprind 19 prioritati si 63 masuri. Cele 5 directii ale Strategiei sunt construirea unei culturi economice a inovarii, cercetarea in sprijinul afacerilor regionale, domenii de excelenta pentru o dezvoltare inteligenta, competente profesionale pentru o economie bazata pe cunoastere si cooperare interregionala la nivel european. Versiunea finala a Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru 2014-2020 poate fi consultata de catre cei interesati accesand pagina de internet a ADR Centru, www.adrcentru.ro, sectiunea Dezvoltare Regionala, subsectiunea Strategia de Specializare Inteligenta.

Tot in cadrul intalnirii de lucru de miercuri au mai fost aprobate de catre membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare Centru (CRESC) prezenti, Procesul Verbal al sedintei CRESC Centru din ultimul trimestru al anului trecut, precum si Raportul de activitate al CRESC Centru pe anul 2014.
Prezentare CRESC Corelare Proiecte Prezentare POR 2007-2013 stadiul implementarii in Regiunea Centru Prezentare Sistem Monitorizare PDR Centru 2014-2020 Prezentare Strategia Specializare Inteligenta Prezentare POR 2014-2020 vers. ian2015