S-a lansat Ghidul specific aferent investițiilor în infrastructura universitară

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de Investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.3 „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Investițiile prevăzute în cadrul acestui Obiectiv specific vizează învățământul superior. Pentru atingerea obiectivului specific al acestei Priorități de Investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții: reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Perioada de depunere a proiectelor este 24 noiembrie 2017, ora 12:00 – 24 aprilie 2018, ora 12:00.