S-a modificat Ghidul Specific aferent Iluminatului Public

În data de 11.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, principalele modificări vizează:

  • clarificarea aspectelor privind înscrierea definitivă/temporară a drepturilor de proprietate menționate la secțiunea 4.1;
  • modificarea termenului în situația în care nu există un operator desemnat la data depunerii cererii de finanțare;
  • documentele de proprietate solicitate la depunere pentru situațiile în care sunt executate lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire, cât și pentru pentru cele care nu necesită obținerea AC;
  • introducerea unei clauze contractuale privind asigurarea continuității procesului delegării gestiunii serviciului de iluminat public;
  • introducerea condițiilor privind acceptarea gestiunii SIP prin gestiune directă.

Modificări și completările Ghidului specific pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

[Detalii]