S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte aferent învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.2 – Învățământ profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. Principala modificare este prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 10 iulie 2018, ora 12:00.

Modificări și completările Ghidului specific pot fi regăsite în sinteza modificărilor. [clic pentru detalii]