S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte aferent învățământului ante-preșcolar și preșcolar

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1A – Învățământ antepreșcolar și preșcolar. Principala modificare este prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare până la 4 iulie 2018, ora 12:00.

Modificări și completările Ghidului specific pot fi regăsite în sinteza modificărilor. [clic pentru detalii]