Se lansează apelul pentru IMM-uri dedicat implementării unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu entitățile de transfer tehnologic – Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C, POR 2014-2020

AMPOR a lansat în data de 21.12.2017 varianta finală a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Solicitant eligibil poate fi o întreprindere care se încadrează în categoria IMM-urilor în parteneriat cu una sau mai multe entități de transfer tehnologic acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 25 iunie 2018, ora 10.00.