Se lansează în consultare publică Ghidul specific pentru investiții în transfer tehnologic, POR 2014-2020

În 7 ianuarie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic.

Precizăm că ghidul a fost revizuit în urma unor etape de consultări cu OIPOR ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor aferente apelului POR 2017/1/1.1.C/1, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/ 21.12.2017.

Pentru relansarea acestuia este necesară modificarea criteriilor de eligibilitate datorită includerii opționale a parteneriatului dintre IMM si ITT la depunerea cererii de finanțare, ca urmare a comentariilor și solicitărilor din partea OIPOR.

Ghidul, în forma actuală, propusă spre consultare publică, implementează o serie de măsuri de simplificare, printre care:

  • Transformarea apelului din competitiv în necompetitiv
  • Clarificarea tipului de investiție care se dorește a fi finanțat prin transfer tehnologic prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante
  • Includerea posibilității completării cererilor de finanțare
  • Realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propriu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare

Eventualele observații asupra ghidului propus se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro și regio@mdrap.ro până la data de 15.01.2020, ora 12.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific.