Seminar de informare dedicat apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 – Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va organiza un seminar de informare pentru Prioritatea de Investiții 8.1 – Infrastructură sanitară și socială,  Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,  Grup vulnerabil – persoane vârstnice a POR 2014-2020, la care sunt invitați să participe potențialii solicitanți de la nivelul Regiunii Centru.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 27 decembrie 2016, versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, destinat grupului vulnerabil persoane vârstnice, din cadrul Priorității de Investiții 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va organiza un seminar de informare pe această temă, la care sunt invitați să participe potențialii solicitanți de la nivel regional. Evenimentul va avea loc la  Sala de Conferințe a Hotelului Parc, Strada Primăverii 4, Alba Iulia, începând cu ora 09:30, în data de 26 ianuarie 2017.

Cu acest prilej vor fi prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS, regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020 și vor fi acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate.

Cei interesați să participe la seminarii sunt rugați să completeze un formular de înregistrare on-line, disponibil la următorul link: https://goo.gl/forms/ur27ZdgCn13jEsYr2.