Seminar de informare online dedicat apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/C/3 – Grup vulnerabil: COPII

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează joi, 30 iulie 2020, ora 14, un seminar de informare online dedicat apelului nr. 3 de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 8.1 – Infrastructură sanitară și socială, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil – copii din cadrul POR 2014-2020. La evenimentul online sunt invitați să participe potențialii solicitanți de la nivelul Regiunii Centru.Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 1 iulie 2020, versiunea finală a Ghidului specific pentru apelul 3 de proiecte P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C. Solicitanți eligibili în cadrul apelului sunt furnizorii de servicii sociale, publici și privați, care dețin centre de plasament ce urmează a fi închise. Aceștia pot aplica singuri sau în parteneriat cu unități administrativ-teritoriale, alte entități de drept public aflate în subordinea UAT și care desfășoară activități în domeniul social sau cu entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale, conform legislației aplicabile în vigoare: asociații și fundații, unități de cult.

Cu acest prilej vor fi prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului menționat, aspecte generale și specifice. De asemenea, vor fi acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate.

Intenția de participare se poate transmite până în data de 29 iulie 2020, prin înscrierea la următorul link: shorturl.at/ahoy7.

Detalii despre apelul de proiecte sunt disponibile pe pagina de internet a POR 2014-2020 în Regiunea Centru, http://regio-adrcentru.ro, la secțiunea POR 2014-2020/ Prezentare program/ Axa Prioritară 8/ Prioritatea de Investiții 8.1.