Situația proiectelor contractate POR 2014-2020

Aveți prezentată alăturat, situația proiectelor POR 2014-2020 contractate la nivelul Regiunii Centru pe Priorități de investiții, precum și gradul de acoperire al bugetului alocat.

Situatie proiecte contractate la data de 31.07.2018