Situația proiectelor depuse

Regiunea Centru are un buget de 690,38 milioane Euro fonduri europene nerambursabile, alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Fondurile sunt divizate pe 10 axe prioritare, fiind disponibile finanțării proiectelor elaborate de către diferiți beneficiari, ce se implementează în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Mai jos aveți situația proiectelor depuse la nivelul Regiunii Centru, pe axe și priorități, precum și stadiul acestora.

Situatia proiectelor depuse la data 28.02.2019