Un nou centru medico-social va oferi servicii educaționale, sprijin psihologic și asistență juridică comunității defavorizate din Mediaș

Programul REGIO, coordonat în Regiunea Centru de ADR Centru, asigură investiții importante în Mediaș:

Recent a fost semnat cel de al șaptelea proiect pentru cetățenii din Mediaș, finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Proiectul, care va sprijini regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban, în municipiul Mediaș, Regiunea Centru, este în valoare totală de 4.742.560,22 lei. De această dată, municipalitatea beneficiază de peste 390 mii euro pentru reabilitarea și modernizarea unei clădiri neutilizate, care face obiectul cererii de finanțare: „Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviatie)”. Obiectivul acesteia este de a fi sprijinită comunitatea defavorizata din Mediaș, prin înființarea unui centru medico-social, unde populația marginalizată va avea acces la servicii educaționale, sociale, sprijin medical, psihologic, dar și asistență juridică.

Acest proiect are la bază Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, conform căreia „toți cetățenii trebuie să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate”.

Buget proiect și program finanțare:

Fondurile alocate prin semnarea contractului, sunt disponibile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 9.1, care finanțează proiectele ce vizează ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”. Proiectul contractat are o valoare totală de 4.742.560,22 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 1.862.336,99 lei, în cuantum de 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului.

Termen de finalizare proiect: Beneficiarul estimează că proiectul va fi finalizat până la 31.12.2023.

 ”Municipalitatea Mediaș are deja semnate patru proiecte, ce vor obține finanțare în cadrul Axei Prioritare 9 din cadrul Programului REGIO. În total, la Mediaș se vor investi 47,311,786.65 lei, din care mai multe de 20 milioane lei sunt fonduri europene pentru a susține dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, sprijinind regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban. Acest proiect se alătură inițiativei dedicate celor aproape 50.000 de locuitori ai municipiului, prin care se îmbunătățește eficiența transportului public de călători, frecvența și timpul parcurs, accesibilitatea și mobilitatea locală.”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Clădirea propusă prin investiție a fost construită în anul 1977, ca extensie a popotei elevilor din fosta Școală de Maiștri de Aviație “Traian Vuia”. Oprirea degradării clădirii – prin lucrări de demolare, consolidări structurale, refacerea acoperișul, reabilitare termică, branșarea la utilități,  refacerea detaliilor de scurgere pentru înlăturarea infiltrațiilor, racordarea la sistemul de canalizare pluvială a curților interioare si a trotuarelor, diminuarea igrasiei prin hidroizolarea fundației, dar și amenajarea spatiilor exterioare adiacente – reprezintă beneficiul adus celor peste 2675 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din toate cele 5 zone urbane marginalizate a municipiului Mediaș.

 Mai multe detalii se regăsesc în Fișa sintetică atașată prezentului material de presa!