Un nou ghid supus consultării publice: Ministerul Educaţiei Naţionale devine solicitant eligibil în cadrul Priorității de Investiții 10.1 a POR 2014-2020

În data de 7 mai 2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în consultare Ghidul specific pentru apelurile: POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni, POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni şi POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI – Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul POR 2014-2020.

În cadrurilor apelurilor menționate, solicitanți de finanţare vor fi:

  • Autorităţile Publice Centrale: Ministerul Educaţiei Naţionale
  • Parteneriatele încheiate între Autorităţi Publice Centrale şi Autoritățile și Instituții ale administraţiei publice locale:
  • Unitățile Administrativ Teritoriale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR;
  • Instituții ale administraţiei publice locale care au primit în administrare infrastructura educaţională.

Liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală.

Menționăm că includerea Ministerului Educaţiei Naţionale ca solicitant eligibil în cadrul POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Se finanțează realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația preșcolară (grădinițe)
  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)

Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect este 1.000.000 euro. La stabilirea valorii maxime eligibile se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect  „major” aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională cât şi în cea comunitară, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la 11.05.2018, inclusiv.