2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an.

Se vor finanta:

  • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
  • activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
  • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activitaţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vanzare on-line;
  • Activitaţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la targuri şi expoziţii internaţionale, investiţii in adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc)
  • Activitatile de achiziţionare de instalaţii si echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie;
  • Activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management a calitatii ISO;
  • Activitaţi de inovare de produs sau proces.

Zona de acţiune:

Mediul urban şi rural

Alocare financiara pentru Axa 2:

824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)