Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Beneficiari:

  • Unitățile administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ

Se va finanta:

  • activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative
  • îmbunătăţirea spațiilor publice urbane

Vor fi finanţate proiectele care provin din/sunt corelate cu necesitățile/prioritațile prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor eligibile sau, dacă este cazul, în Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, elaborate la nivel de arie de studiu mai extinsă, ce cuprinde şi respectiva UAT oraş/municipiu.

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 13:

  • 235,29 mil. euro (FEDR si buget de stat)