4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.

Beneficiari:

Autoritatile publice locale (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea.

Se vor finanta:

A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban

 • achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV);
 • modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public;
 • modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie);
 • modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public si infrastructura tehnica aferenta, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric;
 • realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
 • imbunatatirea statiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi statii si terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun;
 • realizarea de sisteme de e – ticketing pentru calatori;
 • construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru biciclisti)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru cresterea nivelului de siguranta si eficienta in circulaţie şi exploatare al retelei de transport, etc.)

 B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat

 • construire infrastructura necesara transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice);
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru biciclisti si a infrastructurii tehnice aferente (puncte de inchiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc);
 • crearea de zone si trasee pietonale, inclusiv masuri de reducere a traficului auto in anumite zone, etc.

 C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana

 • realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului;
 • realizarea sistemelor de tip park and ride;
 • realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retentie a CO2).

In cadrul acestei prioritati de investitii nu vor fi finantate proiecte de sine-statatoare, ci numai in masura in care sunt parte componenta a unei strategii integrate de dezvoltare urbana.  

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 4:

1.303,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)