4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale

Beneficiari:

Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (exclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea.

Se vor finanta:

  • Investitii in facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, precum si facilitati pentru activitati sportive si recreationale (ex. terenuri de sport, etc);
  • Investitii in cladiri destinate utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative, cu scopul de a crea, imbunatati sau extinde serviciile publice de baza (constructie/ reabilitare/ modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
  • Constructia/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilitati de baza la scara mica (cum ar fi infrastructura edilitara de gaze, electricitate, apa, salubritate);
  • Constructia/reabilitarea/modernizarea strazilor de importanta secundara, inclusiv trotuare, piste pentru biciclisti, alei pietonale, cai de acces.

In cadrul acestei prioritati de investitii nu vor fi finantate proiecte de sine-statatoare, ci numai in masura in care sunt parte componenta a unei strategii integrate de dezvoltare urbana.  

Valoarea maxima a unei investitii individuale privind regenerarea fizica, economica si sociala a zonelor marginalizate urbane este de 5 milioane euro.

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 4:

1.303,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)