4.4 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari:

Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea.

Se vor finanta:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale anteprescolare si prescolare (crese si gradinite)
  • constructia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

In cadrul acestei prioritati de investitii nu vor fi finantate proiecte de sine-statatoare, ci numai in masura in care sunt parte componenta a unei strategii integrate de dezvoltare urbana.  

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 4:

1.303,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)