8.1 Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale

Beneficiari:

Autoritaţile administraţiei publice locale (UAT). Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii. Ministerul Sanatatii  pentru spitalele de urgenţa regionale.

Se vor finanta:

Sanatate

  • constructie/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unitaţi de primiri urgenţe
  • construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţa regionale.

Prin POR se va acorda sprijin financiar pentru construirea şi dotarea a 3 spitale regionale, in regiunile NE (Iaşi), SV (Craiova) şi NV (Cluj-Napoca). Valoarea alocarii financiare pentru acestea nu depaşeşte 50% din valoarea financiara alocata domeniului sanataţii.

Servicii sociale

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
  • construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate etc.

Zona de acţiune:

Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 8:

717,65 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Obiectivul Specific 8.1B – Centre Comunitare Integrate – Apel 2

Ghid Specific OS 8.1.B – Apel 2
Ordin MDLPA nr. 765 din 07.06.2021

Prioritatea de Investiții 8.1 -  Ambulatorii si UPU - apel proiecte nefinalizate

Decizia CMPOR nr. 150 din data de 29.08.2022

Ordin MDRAP nr. 5796 din 28.09.2018

Ghid Specific PI 8.1 Ambulatorii și UPU nefinalizate - septembrie 2018

Sinteza modificari Ghid Specific PI 8.1 Ambulatorii și UPU nefinalizate - septembrie 2018

Ordin MDRAP nr. 5551 din 28.08.2018

Ghid Specific PI 8.1 Ambulatorii și UPU nefinalizate - 28.08.2018

Sinteza modificarilor

Ghid specific PI 8.1 Ambulatorii si UPU nefinalizate - iulie 2018 

Ordin MDRAP 5258 din 06.07.2018

Ghid specific PI 8.1 Ambulatorii si UPU nefinalizate - consulare publica iunie 2018

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1 A – Ambulatorii

Ordin MDRAP 990 din 19.10.2018

Anexa la Ordinul MDRAP 990 din 19.10.2018

Ghid specific 8.1A Ambulatorii - versiunea 22.08.2018

Sinteza modificarilor - 22.08.2018

Ordin MDRAP nr. 4815 din data de 11.05.2018

Ghid Specific 8.1A - Ambulatorii - versiunea aprilie 2018

Ordin MDRAP nr. 4501 din 11.04.2018

Centralizator intrebari si raspunsuri 8.1A

Consultare publică Ghid specific 8.1A - 8 decembrie 2017

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1B - Centre comunitare integrate Apel 2

Ordin MDLPA nr.336 din 02.03.2022

Ghid Specific OS 8.1.B-CCI-02.03.2022

Ghid Specific OS 8.1.B - Apel 2

Ordin MDLPA nr. 765 din 07.06.2021

Instructiunea 179

Ordin MLPDA nr 3875-29.09.2020

Instrucțiunea 151

Ghid Specific - 8.1B - 03.12.2019

Ghid specific 8.1B - consultare publica

Ordinul MLPDA nr. 3306 din 03.12.2019

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2 - Ambulanțe

Ghid specific 8.2 - apel ambulante august 2018

Ordin MDRAP 5440 din 09.08.2018

Ghid specific 8.2 – Ambulante – consultare publica iulie 2018

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2 B – UPU

Ordin MDRAP 6098 din 30.10.2018

Ghid specific 8.2 B UPU - versiunea 22.08.2018

Ordin MDRAP nr. 5488 din 22.08.2018

Sinteza moficarilor - 22 august 2018

Ghid 8.2 B UPU - versiunea 26 ianuarie 2018

Ordin MDRAPFE nr. 1806 din 26.01.2018

Sinteza modificarilor Ghid 8.2.B UPU - 26 ianuarie 2018

Ghid UPU 8.2B - versiunea 12 octombrie 2017

Ordin MDFE 6424 - 12 octombrie 2017

Ghid UPU 8.2B versiunea August 2017

Ghid specific 8.2 B - UPU - consultare publica 19.05.2017

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 A -persoane vârstnice -Apel 1

Ghidul Specific 8.3.A - versiunea 05.04.2018

Ordinul nr. 4476 din 5 aprilie 2018

Sinteza modificarilor

Ghidul solicitantului 8.3 A persoane varstnice la data 26.06.2017

Ordinul 3443-26.06.2017

Ghid specific 8.3 A persoane varstnice 13.04.2017 

Ghid specific 8.3A persoane varstnice – 27.12.2016

Ordin 2718 13.04.2017

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 A -persoane vârstnice -Apel 2

Ordin MDRAP nr. 5411 din data de 31.07.2018

Ghid specific 8.3 A - versiunea 31.07.2018

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 B – persoane cu dizabilități

Ghid specific 8.3 B persoane cu dizabilitati - versiune finala 31.05.2017

Ghid specific 8.3b - persoane cu dizabilitati consultare publica, ianuarie 2017 

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 C – copii -Apel 3

Ordinul nr. 778 din data de 10.06.2021

Ghid consolidat 8.3C apel 3 - Copii-  14.06.2021

Ghid consolidat 8.3 C apel 3 - 18.03.2021

Ordin nr 373 din 18.03.2021

Ghid consolidat 8.3C apel 3 - prelungire

Ordin MLDPA nr. 67/ 26.01.2021

Ordin_4193_27.11.2020

Ghid consolidat 8.3_C_prelungire_apel_3

Ordin MLPDA nr. 3366 01.07.2020

GHID Specific 8.3 C Apel 3

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 C – copii -Apel2

Ghid specific 8.3 C - Copii apel 2 feb 2019

Ordin MDRAP 922 din 01.02.2019

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3 C – copii

Ghid specific 8.3C - versiunea 27.03.2018

Ordin nr. 3074 din 27.03.2018

Clauze specifice apelului 8.3C – versiunea 27.12.2017

Sinteza modificari 8.3C - 27.12.2017

Ghid specific 8.3C - Copii consultare publica, decembrie 2016