CONSULTARE PUBLICĂ: Ghidul Solicitantului (simplificat) pentru pregătirea de proiecte în domeniile de Specializare Inteligentă

ADR Centru publică în consultare ghidul solicitantului simplificat pentru accesarea fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile în specializarea inteligentă din Regiunea Centru ce vor obține sprijin prin intermediul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, în conformitate cu OUG 88/2020. Observaţiile la prevederile ghidului se pot transmite până în 28 octombrie 2020

Ghidul solicitantului a fost elaborat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de administrator de schemă de minimis / ajutor de stat în conformitate cu prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 şi a OUG 88/2020 pentru susţinerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanţării acestora în perioada 2021 – 2027, accelerând, astfel, procesul de absorbţie al fondurilor alocate.

Finanţarea este asigurată din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Vă informăm că această variantă de ghid este una intermediară, publicată în vederea consultării de către potenţialii solicitanţi. Data limită de transmitere a observaţiilor referitoare la prevederile ghidului publicat este 28.10.2020. În acest sens se pot utiliza adresele de e-mail: office[at]adrcentru.ro sau programe[at]adrcentru.ro. Vă recomandăm să verificaţi periodic website-ul agenţiei, www.adrcentru.ro pentru varianta finală a ghidului.