Nereguli

Ce este o neregula?

Constituie o NEREGULA: „orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/ acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori in numele lor”.

Neregula intentionata (suspiciune de frauda) reprezinta orice act/actiune intentionata sau de omisiune privind:

 • Utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete, avand ca efect insusirea fara drept sau retinerea ilegala de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau Bugetul de stat;
 • Nedezvaluirea unor informatii incalcand o obligatie specifica cu acelasi efect prezentat anterior;
 • Alocarea/dobandirea respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunitatilor Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la Bugetul de stat;
 • Cheltuirea eronata a acestor fonduri in alte scopuri decat cele prevazute initial;
 • Obtinerea de bani, proprietati sau servicii, evitarea platii, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Cateva exemple de nereguli intentionate:

 • Declaratii false, facturi false (eliberate de firme fictive), contabilitate falsa si in special tainuirea;
 • Facturi emise pentru servicii, bunuri sau lucrari care nu au fost realizate/achizitionate – facturi fictive;
 • Aceleasi facturi transmise pentru justificarea cheltuielilor din proiecte diferite;
 • Facturi emise pentru sume incorecte, excesive – facturi majorate nejustificat;
 • Transferul fraudulos al unor fonduri catre alte conturi decat cele declarate initial pentru desfasurarea activitatii;
 • Falsificarea si modificarea unor conturi si/sau a altor inregistrari sau documente justificative;
 • Falsificarea concluziilor rezultate din verificarea documentatiei;
 • Falsificarea concluziilor rezultate din verificari la fata locului.

Aceste enumerari nu sunt exhaustive.

Formular transmitere nereguli