Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 privind implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI), in termen de trei luni de la data notificarii privind decizia Comisiei de adoptare a programului operational, se constituie comitetul de monitorizare a implementarii programului operational. Comitetul de monitorizare se reuneste cel putin o data pe an. Acesta: […]

Detalii

Riscuri

Ce este un risc? Riscul este un pericol potential care poate afecta existenta, activitatea sau reputatia unei persoane, organizatii/institutii sau unui sistem, si care se datoreaza actiunii sau lipsei de actiune din partea celor indreptatiti la aceasta. Exemple de situatii generatoare de risc: Actiuni ale beneficiarilor de proiecte care pot determina folosirea necorespunzatoare a fondurilor […]

Detalii

Nereguli

Ce este o neregula? Constituie o NEREGULA: „orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/ acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune […]

Detalii

Sedinte CRESC Centru

CRESC Centru isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, organizate trimestrial, sau in cazuri deosebite, prin sedinte extraordinare.

Detalii

Lista firme de consultanta

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru, a considerat important si util sa vina in intampinarea nevoilor potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune, prin realizarea acestei baze de date cu organizatiile care desfasoara activitati privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate si […]

Detalii