Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 privind implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI), in termen de trei luni de la data notificarii privind decizia Comisiei de adoptare a programului operational, se constituie comitetul de monitorizare a implementarii programului operational. Comitetul de monitorizare se reuneste cel putin o data pe an. Acesta: […]

Detalii

Sedinte CRESC Centru

CRESC Centru isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, organizate trimestrial, sau in cazuri deosebite, prin sedinte extraordinare.

Detalii