Instrucțiune privind acțiunile AM și OI de sprijin pentru proiectele Programului Operațional Regional 2014- 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 209/29.11.2023 privind procesarea solicitărilor de amendare contractelor de finanțare prin act adițional. Aceasta se referă la Acordul MIPE pentru procesarea de către OI a solicitărilor de amendare a contractelor prin act adițional, în vederea modificării bugetelor proiectelor prin realocare între  capitole bugetare (categorii […]

Detalii

Situația proiectelor depuse POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru

Regiunea Centru are un buget de 690,38 milioane Euro fonduri europene nerambursabile, alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Fondurile sunt divizate pe 10 axe prioritare, fiind disponibile finanțării proiectelor elaborate de către diferiți beneficiari, ce se implementează în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Mai jos aveți […]

Detalii

Modificări aduse Ordinelor emise de MIPE în domeniul achizițiilor pentru beneficiarii privați

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul pentru modificarea si completarea Odinului nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, respectiv Ordinul privind modificarea si completarea Ordinului nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a […]

Detalii

Eveniment URBACT INFODAY ROMÂNIA 2023

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național URBACT în România organizează, în data de 27 ianuarie 2023, evenimentul URBACT INFODAY ROMÂNIA. Primul apel de proiecte în cadrul Programului Interreg URBACT IV a fost lansat și va fi deschis până pe 31 martie 2023. Pentru prezentarea acestui apel și […]

Detalii

Prelungirea perioadei de implementare a proiectelor REGIO destinate Ambulatoriilor și Unităților de Primiri Urgențe

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat Decizia CMPOR, adoptată prin procedură scrisă, în data de 29 august 2022, referitoare la Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, respectiv pentru Prioritatea de Investiții 8.1 – Ambulatorii și  8.2 – UPU, apel proiecte nefinalizate. Modificarea prevede ca perioada de implementare a activităților proiectului să nu […]

Detalii

Reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1538/02.08.2022 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor […]

Detalii

Aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor POR 2014-2020 finanțate din fonduri nerambursabile

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis Ordinul nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” – aprobată prin Ordinul ministrului […]

Detalii

Instrucțiune privind acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se considera dat prin prezenta Instrucțiune Instrucțiunea 194/23.05.2022 a […]

Detalii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor

GUVERNUL ROMÂNIEI a emis ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Ordonanța intra în vigoare la data publicării acesteia în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 mai 2022.

Detalii