Instrucțiune privind acțiunile AM și OI de sprijin pentru proiectele Programului Operațional Regional 2014- 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 209/29.11.2023 privind procesarea solicitărilor de amendare contractelor de finanțare prin act adițional. Aceasta se referă la Acordul MIPE pentru procesarea de către OI a solicitărilor de amendare a contractelor prin act adițional, în vederea modificării bugetelor proiectelor prin realocare între  capitole bugetare (categorii […]

Detalii

Modificări aduse Ordinelor emise de MIPE în domeniul achizițiilor pentru beneficiarii privați

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul pentru modificarea si completarea Odinului nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, respectiv Ordinul privind modificarea si completarea Ordinului nr. 6.712 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a […]

Detalii

Înscrieți-vă la Gala Dezvoltării Durabile 2022: Campionii APEI!

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României lansează invitația de înscriere la Gala Dezvoltării Durabile 2022, Campionii APEI. Se caută campionii APEI la dezvoltare durabilă, competiție națională adresată organizațiilor care au derulat, în ultimii 3 ani (respectiv în perioada 1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2022) proiecte în conexiune cu apa. Pentru a fi […]

Detalii

Varianta actualizată a Ghidului Specific publicată pentru apelul Proof of Concept în cadrul POR 2014-2020 – Axa 1

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în data de 21.06.2022 varianta actualizată a  Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Obiectivul Specific 1.2 – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” […]

Detalii

Lansare apel de proiecte POR 2014-2020 – dezvoltarea unui model conceptual inovativ Proof-Of-Concept I Eveniment hibrid -15.06.2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează în data de 15 iunie 2022, ora 11, un eveniment de prezentare și lansare a apelului de proiecte 1.2 Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept) – POR 2014-2020. Având în vedere lansarea din luna iunie 2022 a apelului de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1 […]

Detalii

Instrucțiune privind acțiunile AM/OI de sprijin pentru proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 194/23.05.2022 privind acordul MDLPA pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor pentru care s-au inițiat/se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul duratei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire care se considera dat prin prezenta Instrucțiune Instrucțiunea 194/23.05.2022 a […]

Detalii

Lansare apel Proof of Concept în cadrul POR 2014-2020 – Axa 1

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în data de 24.05.2022 Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Obiectivul Specific 1.2 – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – […]

Detalii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor

GUVERNUL ROMÂNIEI a emis ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Ordonanța intra în vigoare la data publicării acesteia în MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 mai 2022.

Detalii

OUG 39/2022 modifică OUG 40/2015: Majorarea tranșelor de prefinanțare și a termenelor de justificare a acestora

Guvernul a emis Ordonanța de Urgență nr 39/06.04.2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. Guvernul României  a emis – în data de 06.04.2022 – Ordonanța de Urgență nr.39/06.04.2022 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare […]

Detalii