Ordinul 1336 a AM POR, pentru aprobarea metodologiei Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 […]

Detalii

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru întreprinderi de economie socială de inserție – Axa prioritară 9, PI 9.1 – DLRC

Ca urmare a publicării Ordinului MLPDA nr 1260/8.09.2021, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului 3 pentru întreprinderi de economie sociala de inserție – POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi – Axa prioritară 9, PI 9.1 DLRC, s-a prelungit până la data de 15.12.2021. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat Ordinul 1260/8.09.2021 prin care se modifică ‘’Secțiunea […]

Detalii

Termenul de implementare a proiectelor pentru Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) a fost actualizat.

AMPOR a emis Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), prin care termenul de implementare a fost actualizat. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 18.08.2021, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare […]

Detalii

Relansare Ghid specific pentru Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 8 iulie 2021, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub […]

Detalii

A fost modificat Ghidul Solicitantului privind finanțarea elaborării documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură, POAT 2014 – 2020

AMPOAT din cadrul MIPE a publicat Ordinul nr. 630/18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ordinul nr. 630/18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor […]

Detalii

Relansarea apelului de proiecte pentru centre comunitare integrate

AMPOR relansează apelul destinat centrelor comunitare integrate. Apelul de proiecte este necompetitiv, cu termen de depunere în 30 noiembrie 2021, ora 12:00. Suma alocată Regiunii Centru prin acest nou apel de proiecte este de 1.429.889.80 euro. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional anunță relansarea apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8 […]

Detalii

Eveniment online: Lansare al doilea apel de proiecte POR 2014-2020 – incubatoare de afaceri

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează un eveniment online în data de 11 mai 2021, ora 11, pentru prezentarea celui de-al doilea apel de proiecte pentru finanțarea INCUBATOARELOR DE AFACERI. Participarea este gratuită, dar trebui completat formularul de mai jos. Având în vedere relansarea din data de 14.04.2021 a apelului de proiecte din cadrul Programului […]

Detalii

Prelungire termen depunere proiecte pentru investiții de transfer tehnologic – 15/05/2021

Termenul de depunere al proiectelor pentru apelul dedicat investițiilor de transfer tehnologic din cadrul Programului Operațional Regional a fost prelungit cu două luni. În data de 15 martie 2021 a fost emis Ordinul pentru modificarea „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții […]

Detalii

Prelungire termen depunere proiecte pentru investiții de transfer tehnologic – 15/03/2021

Termenul de depunere al proiectelor pe apelul dedicat investițiilor de transfer tehnologic a fost prelungit cu o lună. În data de 15 februarie 2021 s-a emis Ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1C/2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1.,Operațiunea 1.1 C- IMM sau […]

Detalii

Instrucțiune privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată actualizat

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar. Instrucțiunea 182/15.02.2021 a fost emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si prevede modalitatea […]

Detalii