2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari: IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an. Se vor finanta: Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale; activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau […]

Detalii

ADR Centru gestionează fonduri europene în valoare de peste un miliard euro pentru dezvoltarea a șase județe prin Programul REGIO 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională gestionează la nivel regional bugetul alocat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020, la nivelul a șase județe din România, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Aceste fonduri sunt destinate implementării proiectelor de investiții pentru dezvoltarea Regiunii Centru, derulate de către primării, consilii județene, firme private […]

Detalii

Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Beneficiari: Unitățile administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ Se va finanta: activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative îmbunătăţirea spațiilor publice urbane Vor fi finanţate proiectele care provin din/sunt corelate cu necesitățile/prioritațile prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală ale […]

Detalii

Programul Operațional Regional 2014-2020

ADR CENTRU – GESTIONEAZĂ FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA A ȘASE JUDEȚE PRIN PROGRAMUL REGIO 2014-2020 Agenția pentru Dezvoltare Regională gestionează la nivel regional un buget de peste 828 milioane euro, fonduri europene nerambursabile, alocat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, la nivelul a șase județe din România, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Aceste […]

Detalii

5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet. Se vor finanta: Reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor; realizarea alei […]

Detalii

4.4 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale anteprescolare si prescolare (crese si gradinite) constructia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si […]

Detalii

Programul Operațional Regional 2014-2020

In data de 23 iunie a.c., Comisia Europeana a adoptat Programul Operational Regional 2014-2020. Programul va continua sa finanteze investitii din perioada 2007-2013 (infrastructura sociala, de sanatate si educationala, IMM-uri, drumuri judetene si turism), dar va finanta si noi categorii de proiecte (reabilitarea termica a cladirilor publice, lucrari de cadastru si centre de transfer tehnologic). […]

Detalii

12.1 Asistenta tehnica

Beneficiari: Autoritatea de Management si Organismele intermediare. Se va finanta: Sprijinirea AM si OI pentru implementarea diferitelor etape ale POR. Alocare financiara pentru Axa 11: 221,28 mil. euro (FEDR si buget de stat)    

Detalii

11.1 Consolidarea capacitatii institutionale si o administratiei publica eficienta

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Beneficiarii subsidiari ai interventiei sunt autoritatile publice locale si cetatenii din mediul rural. Se vor finanta: Inregistrarea sistematica a proprietatilor imobiliare in zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de inregistrare sistematica; si (ii) conversia in format digital a documentelor analogice existente; Imbunatatirea serviciilor de […]

Detalii