11.1 Consolidarea capacitatii institutionale si o administratiei publica eficienta

Beneficiar: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Beneficiarii subsidiari ai interventiei sunt autoritatile publice locale si cetatenii din mediul rural. Se vor finanta: Inregistrarea sistematica a proprietatilor imobiliare in zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de inregistrare sistematica; si (ii) conversia in format digital a documentelor analogice existente; Imbunatatirea serviciilor de […]

Detalii