12.1 Asistenta tehnica

Beneficiari: Autoritatea de Management si Organismele intermediare. Se va finanta: Sprijinirea AM si OI pentru implementarea diferitelor etape ale POR. Alocare financiara pentru Axa 11: 221,28 mil. euro (FEDR si buget de stat)    

Detalii