4.4 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale anteprescolare si prescolare (crese si gradinite) constructia/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru invaţamantul profesional şi tehnic si […]

Detalii

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale

Beneficiari: Unitaţi administrativ-teritoriale (autoritaţi si institutii ale administraţiei publice locale) din municipiile resedinta de judet (exclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: Investitii in facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, precum si […]

Detalii

4.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din municipiile resedinta de judet (exclusiv  localitatile din zona functionala urbana – dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: Reconversia sau/si reutilizarea terenurilor neutilizate si abandonate si transformarea lor in zone de agrement si si petrecere a timpului liber pentru comunitate. demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse […]

Detalii

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor.

Beneficiari: Autoritatile publice locale (posibil in parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile resedinta de judet (inclusiv localitatile din zona functionala urbana, dupa caz), cu exceptia municipiului Tulcea. Se vor finanta: A. Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea […]

Detalii