5.2 Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului

Beneficiari: Autoritatile si institutiile publice locale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet. Se vor finanta: Reconversia functionala si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor; realizarea alei […]

Detalii

5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Beneficiari: Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati Se vor finanta: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; Dotari interioare (instalaţii, echipamente şi dotari pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţa […]

Detalii