6.1 Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

Beneficiari: Unitatile administrativ teritoriale, in calitate de administrator al infrastructurii de transport rutier de interes judeţean In functie de competentele asupra obiectivului de investitie se pot crea parteneriate intre autoritaţi ale administraţiei publice locale (UAT judeţe şi UAT oraş/municipiu/comună). Se vor finanța: Modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea directa (drumuri judetene legate direct) […]

Detalii