Procesul verbal al ședinței CRESC Centru din data de 03 Martie 2016