A fost lansat spre consultare Ghidul specific pentru apelul de proiecte adresat IMM-urilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 22.10.2018, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro , până la data de 23.11.2018

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează societăților care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1.000.000 euro și maximum 5 milioane euro.