A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului general POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidul general pentru POR 2014-2020.

Modificarea prevede clarificarea modalității de aplicare a formei de contract rezultate în urma aplicării prevederilor articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanța nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat.

Situația anterior menționată este aplicabilă exclusiv pentru Ghidurile specifice aferente Axelor Prioritare 3 (Prioritățile de Investiţii 3.1C și 3.2), 4 (PI 4.1) şi 7 (PI 7.1) din cadrul POR 2014-2020.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.