A fost modificat Ghidul specific pentru parcurile științifice și tehnologice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.B./1 din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări se referă la contribuția financiară proprie a solicitantului, anexele obligatorii la cererea de finanțare și clauzele contractuale specifice. Toate modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.