A fost modificat Ghidul specific pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1 din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) a POR 2014-2020.

Principalele modificări se referă la demonstrarea drepturilor reale asupra infrastructurii (imobil) pe care se propune a se realiza investiția și anexele obligatorii la cererea de finanțare. Toate modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.