A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 2.2 adresată IMM-urilor din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017), în ceea ce privește:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
  • Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.

În cadrul Anexei 1.5.a – Macheta Analiza și previziunea financiară, la foaia de lucru ”1B – Contul de profit și pierdere” – linia 6 ”Cifra de afaceri neta” şi linia 18 ”Venituri din exploatare – total” a fost corectată formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate, iar la foaia de lucru ”1C – Analiza financiară extinsă” – linia 20 ”Capital propriu”, a fost corectată referința la Bilanțul contabil.

Totodată se include excepţia depunerii cererii de finanţare prin împuternicit special în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.