ADR Centru finalizeaza contractul de asistenta tehnica a Programului Operational Regional 2007-2013

Program: Programul Operational Regional 2007-2013

Titlul proiectului: „Sprijin acordat in perioada 01.01.2013 – 31.12.2015 pentru OI din cadrul ADR CENTRU in implementarea si monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013”

Codul SMIS al proiectului: 45783

Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Valoarea eligibila a proiectului: 21.688.454,10 lei, din care 75% din FEDR (16.266.340,58 lei), respectiv 25% de la Bugetul de stat (5.422.113,52 lei).

Cheltuieli neeligibile: 2.265.769,20 lei.

Proiectul a avut ca obiectiv implementarea transparenta si eficienta a POR in Regiunea Centru, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional catre OI-ADR Centru, atributii legate de:

 • evaluarea, selectia si contractarea cererilor de finantare depuse de beneficiari in cadrul POR 2007-2013,
 • verificarea cererilor de pre-finantare si a cererilor de rambursare ale beneficiarilor,
 • monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR,
 • organizarea de instruiri cu personalul OI si cu beneficiarii,
 • organizarea si participarea la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR, inclusiv organizarea si participarea la sesiunile CRESC care au pe ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR,
 • monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea catre AM POR,
 • arhivarea documentelor legate de indeplinirea atributiilor delegate,
 • sesizarea neregulilor catre ofiterul de nereguli din cadrul AM POR,
 • revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POR,
 • planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POR si raportarea,
 • implementarea masurilor incluse in planul de actiune elaborat de AM POR, ca urmare a  recomandarilor rezultate in urma misiunilor de audit extern POR si raportarea catre AM POR,
 • pregatirea elaborarii documentelor pentru perioada urmatoare de programare 2014 – 2020.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, ADR Centru a indeplinit indicatorii prevazuti in contract si in cererea de finantare. Astfel, pe perioada de derulare a acestui contract au fost semnate 122 contracte de finantare prin POR 2007-2013.

Pe intreaga perioada cat ADR Centru a avut calitate de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013 in Regiunea Centru, au fost depuse 1200 de proiecte, a caror valoare totala a fost de peste 1,76 miliarde euro. In acesti 7 ani si jumatate, au fost contractate aproape 500 de proiecte in Regiune, prin care s-au solicitat sume nerambursabile de peste 590 milioane euro. Gradul de absorbtie a fondurilor nerambursabile la final de program este de peste 70%, au fost create peste 3.000 de locuri de munca si peste 1 milion de cetateni din Regiunea Centru beneficiaza de rezultatele acestor proiecte.

Va dorim sa vi se implineasca toate sperantele si sa va bucurati de rezultatele muncii in cadrul proiectelor finantate prin REGIO – Programul Operational Regional 2007-2013 !