Concurs pentru ocuparea postului de Expert Programe /Serviciul Cooperare Externa

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Expert Programe /Serviciul Cooperare Externa : Obiectivul postului: Elaborarea/Dezvoltarea si gestionarea de proiecte care au ca scop dezvoltarea institutionala a Agentiei si dezvoltarea Regiunii CENTRU ; Mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor externe cu regiuni si institutii din Uniunea Europeana si din afara ei; Elaborarea de studii , analize ?i […]

Detalii

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Economic / Serviciul Verificare Cereri Plata

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Economic  / Serviciul Verificare Cereri Plata Obiectivul postului: Verificarea cererilor de plata/ rambursare depuse de beneficiarii proiectelor finantate din Programul Operational Regional Cerinte Educationale: Studii superioare de lunga durata in domeniul economic Experienta: experienta de minim 3 ani in domeniul economic ; Competentele postului: Cunoastere operare calculator (operare […]

Detalii

EXPERT TERITORIAL /BIROU EXTERN HARGHITA – 2 posturi

Obiectivul postului: Promovarea potentialilor beneficiari programele de dezvoltare regionala lansate de MDLPL prin ADR-Centru; Asigurarea asistentei tehnice de specialitate persoanelor juridice implicate în programele de dezvoltare regionala; Urmarirea implementarii proiectelor din cadrul Programelor aflate în derulare si care sunt localizate în judetul Harghita si monitorizarea ex-post a proiectelor, precum si a celor finantabile prin POR. […]

Detalii

Expert Tehnic / Serviciul Contractare Monitorizare/SMIS in cadrul ADR ,,Centru’’

Obiectivul postului: Evaluarea si monitorizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de executie finantate din fondurile structurale   Cerinte educationale: Studii superioare de lunga durata in domeniul constuctiilor ( sectiile de constructii civile, industriale, agricole sau de cai ferate , drumuri si poduri);   Experienta: Vechimea in munca de 2 ani ; Experienta privind […]

Detalii

Expert Juridic /Serviciul Resurse Umane în cadrul ADR ,,Centru’’

Obiectivul postului: Aplicarea dispozitiilor legale si regulamentare in Agentie privind Managementul Resurselor Umane; Organizarea si derularea operatiunilor de administrare de personal (contracte individuale de munca, etc); Intocmirea fomularelor de desfacere a contractului individual de munca (propuneri de decizie de desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare); Intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in […]

Detalii